DỊCH VỤ

Dịch vụ của chúng tôi

Sino là đối tác dịch vụ toàn cầu của Intermec (IGSP) và là nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Zebra có chứng chỉ và chứng nhận kỹ thuật để thực hiện sửa chữa các thiết bị cầm tay, máy in, máy in nhãn, máy in thẻ, thiết bị RFID và máy quét của Honeywell và Zebra. Với chúng tôi, bạn có thể đồng bộ hóa phương pháp làm việc của bạn và rút ngắn thời gian quay lại để sửa chữa. Với một quy trình 3 bước đơn giản.

 

 

 
 
 
 
 

Dịch vụ Quản lý Phần cứng Bao gồm :

http://mirnah.net/wp-content/uploads/2015/03/flat-weather01.png