• 11A Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mô tả sản phẩm

NÂNG CAO, PHÙ HỢP VÀ LINH HOẠT
Máy in để bàn Zebra’s G-Series GK420 và GT800, bao gồm cả kiểu máy GK420 Healthcare, kết hợp khả năng in ấn đáng tin cậy với tốc độ in nhanh và khả năng quản lý mạng. Với thiết kế dễ sử dụng, máy in GK420 và GT800 cho phép bạn nâng cao hiệu quả hoạt động.

(028) 384 80666
0901491238 0909353719 0938623553
@SinoAuto