• (028) 384 80666
  • info@sinoautoid.com.vn
  • 11A Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Máy in mã vạch để bàn ID4S

IDPRT là thương hiệu về máy in nhiệt, máy quét mã vạch… hàng đầu của Trung Quốc. Với nhiều dòng sản phẩm có nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu và giá cả phải chăng. SINO Tín Hòa xin...

Thương hiệu: iDPRT

Loại sản phẩm: Máy in mã vạch

Máy in máy vạch để bàn ID4P

IDPRT là thương hiệu về máy in nhiệt, máy quét mã vạch… hàng đầu của Trung Quốc. Với nhiều dòng sản phẩm có nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu và giá cả phải chăng.  SINO Tín Hòa xin...

Thương hiệu: iDPRT

Loại sản phẩm: Máy in mã vạch

Máy in nhiệt để bàn ID2X

IDPRT là thương hiệu về máy in nhiệt, máy quét mã vạch… hàng đầu của Trung Quốc. Với nhiều dòng sản phẩm có nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu và giá cả phải chăng.  SINO Tín Hòa xin...

Thương hiệu: iDPRT

Loại sản phẩm: Máy in mã vạch

Máy in nhiệt để bàn IT4E

IDPRT là thương hiệu về máy in nhiệt, máy quét mã vạch… hàng đầu của Trung Quốc. Với nhiều dòng sản phẩm có nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu và giá cả phải chăng.  SINO Tín Hòa xin...

Thương hiệu: iDPRT

Loại sản phẩm: Máy in mã vạch

Máy in nhiệt để bàn IT4P

IDPRT là thương hiệu về máy in nhiệt, máy quét mã vạch… hàng đầu của Trung Quốc. Với nhiều dòng sản phẩm có nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu và giá cả phải chăng.  SINO Tín Hòa xin...

Thương hiệu: iDPRT

Loại sản phẩm: Máy in mã vạch

Máy in nhiệt để bàn IT4R

IDPRT là thương hiệu về máy in nhiệt, máy quét mã vạch… hàng đầu của Trung Quốc. Với nhiều dòng sản phẩm có nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu và giá cả phải chăng. SINO Tín Hòa xin...

Thương hiệu: iDPRT

Loại sản phẩm: Máy in mã vạch

Máy in nhiệt để bàn IT4S

IDPRT là thương hiệu về máy in nhiệt, máy quét mã vạch… hàng đầu của Trung Quốc. Với nhiều dòng sản phẩm có nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu và giá cả phải chăng. SINO Tín Hòa xin...

Thương hiệu: iDPRT

Loại sản phẩm: Máy in mã vạch

Máy in nhiệt để bàn IT4X

IDPRT là thương hiệu về máy in nhiệt, máy quét mã vạch… hàng đầu của Trung Quốc. Với nhiều dòng sản phẩm có nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu và giá cả phải chăng.  SINO Tín Hòa xin...

Thương hiệu: iDPRT

Loại sản phẩm: Máy in mã vạch

(028) 384 80666
0779171171 0901491238 0909353719 0938623553
@SinoAuto